Włocławek,07.07.2020 r.

Kujawski Związek Hodowców Gołębi Ras Europejskich – Ptactwa Ozdobnego i Drobnego Inwentarza zaprasza wystawców lokalnych oraz kolegów ze związków ościennych i zaprzyjaźnionych na Pokaz Gołębi Młodych, który odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2020 roku w Witoszynie Nowym 31 A („Zaplecze rekreacyjne JUL-JAN”) pod Włocławkiem

Osadzenie gołębi nastąpi w dniu 02.08.br od 7.30 do 8.15.

W ocenie wyboru najlepszych eksponatów będą brali udział wystawcy – wybór wyróżnionych do miejsc 1-5 będzie udziałem sędziego, który wskaże także zwycięzców w danej rasie.

Zgłoszenia proszę przesyłać telefonicznie na numer 608 030 225 – Jerzy Cierlicki lub e-mail jerzy@gastro-bud.pl, natomiast zgłoszenia drobiu ozdobnego do Ryszarda Suskiego – tel: 604 794 630.

Zorganizowana będzie giełda nadwyżek.

Czas trwania pokazu przewidujemy do godziny 12.00, po czym nastąpi poczęstunek w formie „grilla”.

Zapraszamy całe rodziny – przewidziane są różne formy atrakcji m.in. jazda konną bryczką, zabawy sportowe na terenie obiektu itp.

Prezes KZHGRE-POIDI

Jerzy Cierlicki

ZEBRANIE CZŁONKÓW KZHGRE – PO i DI

W dniu 05 lipca b.r. (2020) o godz. 9.00 odbędzie się w Witoszynie Nowym 31 A, zebranie hodowców zrzeszonych w Naszym związku.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Wybór przewodniczącego zebrania

2.Sprawy związkowe.

3.Omówienie hodowli 2020 roku.

4.Przyjęcie nowych członków.

5.Przedstawienie propozycji zorganizowania pokazu gołębi młodych przez macierzysty związek 02 sierpnia b.r adres j.w.

6.Wolne wnioski

7.Zakończenie

ZARZĄD

W dniu 16 lutego b.r. (2020) o godz. 9.00 odbędzie się w Zespole Szkół nr 8, ul.Willowa 8, Włocławek (dzielnica Zawiśle), zebranie hodowców zrzeszonych w Naszym związku.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Wybór przewodniczącego zebrania

2.Sprawozdanie z wystawy związkowej 2019r.

3.Omówienie wystawy związkowej 2019r.

4.Sprawozdanie komisji rewizyjnej

5.Ocena ogólnopolskiej wystawy Poznań 2019 gołębi młodych

6.Przyjęcie nowych członków

7.Odbiór obrączek

8.Składka na 2020 r.

9.Wolne wnioski

10.Zakończenie

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok niech obdarowuje Was pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!

Życzy Zarząd KZHGRE-POIDI

Europejskie Szkolenie Sędziów

W dniach 13-15 września b.r. (2019) odbyło się we Wrocławiu Europejskie Szkolenie Sędziów, które miało na celu ujednolicenie zasad oceniania we wszystkich krajach członkowskich federacji europejskiej hodowców gołębi.

W szkoleniu wzięło udział 3-ech naszych członków: Jerzy Cierlicki, Ryszard Suski i Jan Jędrzejewski, którzy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w tym szkoleniu.