ZEBRANIE CZŁONKÓW KZHGRE – PO i DI

W dniu 05 lipca b.r. (2020) o godz. 9.00 odbędzie się w Witoszynie Nowym 31 A, zebranie hodowców zrzeszonych w Naszym związku.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Wybór przewodniczącego zebrania

2.Sprawy związkowe.

3.Omówienie hodowli 2020 roku.

4.Przyjęcie nowych członków.

5.Przedstawienie propozycji zorganizowania pokazu gołębi młodych przez macierzysty związek 02 sierpnia b.r adres j.w.

6.Wolne wnioski

7.Zakończenie

ZARZĄD

W dniu 16 lutego b.r. (2020) o godz. 9.00 odbędzie się w Zespole Szkół nr 8, ul.Willowa 8, Włocławek (dzielnica Zawiśle), zebranie hodowców zrzeszonych w Naszym związku.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Wybór przewodniczącego zebrania

2.Sprawozdanie z wystawy związkowej 2019r.

3.Omówienie wystawy związkowej 2019r.

4.Sprawozdanie komisji rewizyjnej

5.Ocena ogólnopolskiej wystawy Poznań 2019 gołębi młodych

6.Przyjęcie nowych członków

7.Odbiór obrączek

8.Składka na 2020 r.

9.Wolne wnioski

10.Zakończenie

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok niech obdarowuje Was pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!

Życzy Zarząd KZHGRE-POIDI

Europejskie Szkolenie Sędziów

W dniach 13-15 września b.r. (2019) odbyło się we Wrocławiu Europejskie Szkolenie Sędziów, które miało na celu ujednolicenie zasad oceniania we wszystkich krajach członkowskich federacji europejskiej hodowców gołębi.

W szkoleniu wzięło udział 3-ech naszych członków: Jerzy Cierlicki, Ryszard Suski i Jan Jędrzejewski, którzy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w tym szkoleniu.