POKAZ GOŁĘBI MŁODYCH WE WŁOCŁAWKU

Kujawski Związek Hodowców Gołębi Ras Europejskich – Ptactwa Ozdobnego i Drobnego Inwentarza zorganizował w dniu 2 sierpnia br, Pokaz Gołębi Młodych i Drobnego Inwentarza w ośrodku rekreacyjnym firmy ,,Jul-Jan”na obrzeżach Włocławka. Pokaz ten odbył się w przygotowanym specjalnie namiocie. Uczestniczący w nim hodowcy zaprezentowali swój dorobek hodowlany z 2020 roku.

W pokazie wzięli udział hodowcy z Łodzi , Lubicza , Aleksandrowa Łódzkiego, Ciechanowa , Płocka , Poznania oraz Włocławka.

Na pokazie prezentowano prawie 184 sztuk gołębi, 50 sztuk drobiu ozdobnego i 50 królików.

Najwięcej było gołębi rasy PDL – Srebrniak , Perłowy, Sroka Łowicka, Srebrniak Białoogoniasty. Prezentowane były również gołębie rasy: Loczek, Krymka Polska, Felegyhazer, Podbródek, Wywrotek Wschodniopruski, Motyl Warszawski, Motyl Polski, Widyn ,Gołąb Chiński, Mewka Staroniemiecka, Orlik Polski i Zamojski.

W ocenie najlepszych eksponatów brali udział wszyscy wystawcy , wyłoniona stawka 10 sztuk w rasach PDL przeszła do finału.

Wyłonienie najokazalszych gołębi młodych dokonała Komisja Sędziowska, która wytypowała zwycięzców oraz przyznała wyróżnienia.

Zwycięzcy w poszczególnych rasach:

1. PDL SREBRNIAK – Jarosław Wiewiórski

Wyróżnieni: Jerzy Cierlicki, Henryk Morawski, Bartosz Zielski

2. PDL SREBRNIAK BIAŁOOGONIASTY – Paweł Masłowski/Robert Wuciński

Wyróżnieni: Zbigniew Lewandowski, Jarosław Wiewiórski

3. PDL PERŁOWY – Henryk Morawski

Wyróżnieni: Jerzy Cierlicki, Godfryd Kuryło, Bartosz Zielski

4, SROKA ŁOWICKA – Paweł Masłowski/Robert Wuciński

Wyróżnieni: Jarosław Wiewiórski, Godfryd Kuryło, Jerzy Cierlicki

5. PODBRÓDEK – Waldemar Betliński

Wyróżnieni: Wojciech Kochanowski

6. KRYMKA POLSKA – Dariusz Grudziecki

Wyróżnieni: Julia Cierlicka-Zielska

7. LOCZEK – Jan Zielski

Wyróżnieni: Krzysztof Cierlicki, Leszek Bańkowski

8. FELEGYHAZER – Julian Zielski

Wyróżnieni: Dariusz Cierlicki, Ryszard Suski

9. MOTYL WARSZAWSKI – Julia Cierlicka – Zielska

Wyróżnieni: Andrzej Woźniak, Jerzy Cierlicki

10.WYWROTEK WSCHODNIOPRUSKI

Wyróżnienie: Kacper Leszczyński

11.MOTYL POLSKI ,,WIDYN”

Wyróżnienie: Sebastian Och, Włodzimierz Płucienniczak

12.GOŁĄB CHIŃSKI

Wyróżnienie: Godfryd Kuryło, Dariusz Cierlicki

13.ZAMOJSKIE

Wyróżnienie: Godfryd Kuryło, Sebastian Och, , Jan Jędrzejewski

14.MEWKA STARONIEMIECKA

Wyróżnienie: Godfryd Kuryło, Krzysztof Cierlicki

15.ORLIK POLSKI

Wyróżnienie: Godfryd Kuryło, Leszek Bańkowski

16.DRÓB

Wyróżnienie w drobiu: Leszek Juraszek, Anna Maciejewska

17.KRÓLIKI

Wyróżnienie w królikach: Jan Jędrzejewski, Urszula Wesołkowska

Dużym zainteresowaniem cieszyły się kury cenionego hodowcy Leszka Juraszka oraz prezentowane przez kolegę Jana Jędrzejewskiego króliki, który dzielił się swoją szeroką wiedzą na temat hodowli swoich milusińskich.

Podczas spotkania zwiedzający dyskutowali z hodowcami na tematy hodowli gołębi, drobiu ozdobnego oraz królików.

Hodowcy i zwiedzający korzystali z poczęstunku – dobrze zaopatrzonego bufetu.

Prezes Kujawskiego Związku na zakończenie  kilkugodzinnego pokazu wręczył zwycięzcom i wyróżnionym hodowcom dyplomy.

Wiceprezes PZHGRiDI Godfryd Kuryło podziękował organizatorom i pogratulował hodowcom osiągniętych wyników zapraszając do uczestniczenia w Krajowej Wystawie Młodych Zwierząt w grudniu oraz

 Krajowej  Wystawy w styczniu 2021 roku oraz przygotowania się do uczestnictwa w Europejskiej Wystawy, którą będzie organizował Polski Związek.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom pokazu oraz zwiedzającym za ich zainteresowanie .

Zarząd KZHGRE-POiDI

Opracowanie:

Anna Maciejewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *