WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KZHGRE–POiDI

W dniu 14 marca b.r. (2021) o godz. 9.30 odbędzie się w Siedzibie Biura Rachunkowego ,,ZEBRA”, ul. Długa 61 we Włocławku ,zebranie hodowców zrzeszonych w Naszym związku.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.Wybór przewodniczącego zebrania.

3.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KZHGRE–POiDI

4.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi KZHGRE–POiDI .

5.Walne wnioski.

6.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

7.Zakończenie zebrania.

ZARZĄD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *