Włocławek, 21.07. 2021 r.

Kujawski Związek Hodowców Gołębi Ras Europejskich – Ptactwa Ozdobnego i Drobnego Inwentarza zaprasza wystawców lokalnych oraz kolegów ze związków ościennych i zaprzyjaźnionych na Pokaz Gołębi Młodych, który ma odbyć się w dniu 05 września 2021 roku wo Witoszynie Nowym 31 A pod Włocławkiem („Zaplecze rekreacyjne JUL-JAN”).

Osadzenie gołębi nastąpi w dniu 05.09. br., od godz. 7.30 do 8.15.

W ocenie wyboru najlepszych eksponatów będą brali udział wystawcy – wybór wyróżnionych do miejsc 1-5 będzie udziałem sędziego, który wskaże zwycięzców w danej rasie.

Zgłoszenia proszę przesyłać telefonicznie do:

Jerzy Cierlicki – tel. 608 030 225 lub e-mail jerzy@gastro-bud.pl;

Jan Jędrzejewski – tel. 500 104 106;

drób ozdobny: Ryszard Suski – tel. 604 794 630.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 27 sierpnia 2021 roku.

Zorganizowana będzie giełda nadwyżek.

Czas trwania pokazu przewidujemy do godziny 12.00., po czym nastąpi poczęstunek. Zapraszamy całe rodziny – przewidziane są różne formy atrakcji m.in. jazda konną bryczką , zabawy sportowe na terenie obiektu itd.

Prezes Jerzy Cierlicki

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KZHGRE–POiDI

W dniu 14 marca b.r. (2021) o godz. 9.30 odbędzie się w Siedzibie Biura Rachunkowego ,,ZEBRA”, ul. Długa 61 we Włocławku ,zebranie hodowców zrzeszonych w Naszym związku.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.Wybór przewodniczącego zebrania.

3.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KZHGRE–POiDI

4.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi KZHGRE–POiDI .

5.Walne wnioski.

6.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

7.Zakończenie zebrania.

ZARZĄD


Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą radość,

ale będą także czasem refleksji dotyczących minionego okresu

i planów na nadchodzący Nowy 2021 Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów w realizacji podjętych wyzwań.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

Życzy Zarząd KZHGRE-POiDI

KOMUNIKAT

Z przykrością informujemy, że Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych i Królików planowana na 28-29 listopada 2020 we Włocławku, z powodu obecnej sytuacji zewnętrznej, zostaje zawieszona.

Z poważaniem

Zarząd KZHGRE-POiDI

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ 2020

Gołębi Ras Europejskich, Ptactwa Ozdobnego i Drobnego Inwentarza, w dniach 28-29 listopada 2020 roku, w Hali Sportowej we Włocławku przy Alei Chopina 8

W ramach wystawy odbędą się konkursy drużynowe następujących ras gołębi: PDL srebrniak perłowy, sroka łowicka oraz krymka polska, loczek.

Dysponujemy bardzo ładną halą widowiskowo-sportową, z prostym dojazdem, miejscami parkingowymi bez ograniczeń, hotelem w odległości 80 metrów od lokalu wystawowego. Poniżej znajdują się załączniki dotyczące wystawy.

Wystawa odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Włocławek Pana Marka Wojtkowskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

POKAZ GOŁĘBI MŁODYCH WE WŁOCŁAWKU

Kujawski Związek Hodowców Gołębi Ras Europejskich – Ptactwa Ozdobnego i Drobnego Inwentarza zorganizował w dniu 2 sierpnia br, Pokaz Gołębi Młodych i Drobnego Inwentarza w ośrodku rekreacyjnym firmy ,,Jul-Jan”na obrzeżach Włocławka. Pokaz ten odbył się w przygotowanym specjalnie namiocie. Uczestniczący w nim hodowcy zaprezentowali swój dorobek hodowlany z 2020 roku.

W pokazie wzięli udział hodowcy z Łodzi , Lubicza , Aleksandrowa Łódzkiego, Ciechanowa , Płocka , Poznania oraz Włocławka.

Na pokazie prezentowano prawie 184 sztuk gołębi, 50 sztuk drobiu ozdobnego i 50 królików.

Najwięcej było gołębi rasy PDL – Srebrniak , Perłowy, Sroka Łowicka, Srebrniak Białoogoniasty. Prezentowane były również gołębie rasy: Loczek, Krymka Polska, Felegyhazer, Podbródek, Wywrotek Wschodniopruski, Motyl Warszawski, Motyl Polski, Widyn ,Gołąb Chiński, Mewka Staroniemiecka, Orlik Polski i Zamojski.

W ocenie najlepszych eksponatów brali udział wszyscy wystawcy , wyłoniona stawka 10 sztuk w rasach PDL przeszła do finału.

Wyłonienie najokazalszych gołębi młodych dokonała Komisja Sędziowska, która wytypowała zwycięzców oraz przyznała wyróżnienia.

Zwycięzcy w poszczególnych rasach:

1. PDL SREBRNIAK – Jarosław Wiewiórski

Wyróżnieni: Jerzy Cierlicki, Henryk Morawski, Bartosz Zielski

2. PDL SREBRNIAK BIAŁOOGONIASTY – Paweł Masłowski/Robert Wuciński

Wyróżnieni: Zbigniew Lewandowski, Jarosław Wiewiórski

3. PDL PERŁOWY – Henryk Morawski

Wyróżnieni: Jerzy Cierlicki, Godfryd Kuryło, Bartosz Zielski

4, SROKA ŁOWICKA – Paweł Masłowski/Robert Wuciński

Wyróżnieni: Jarosław Wiewiórski, Godfryd Kuryło, Jerzy Cierlicki

5. PODBRÓDEK – Waldemar Betliński

Wyróżnieni: Wojciech Kochanowski

6. KRYMKA POLSKA – Dariusz Grudziecki

Wyróżnieni: Julia Cierlicka-Zielska

7. LOCZEK – Jan Zielski

Wyróżnieni: Krzysztof Cierlicki, Leszek Bańkowski

8. FELEGYHAZER – Julian Zielski

Wyróżnieni: Dariusz Cierlicki, Ryszard Suski

9. MOTYL WARSZAWSKI – Julia Cierlicka – Zielska

Wyróżnieni: Andrzej Woźniak, Jerzy Cierlicki

10.WYWROTEK WSCHODNIOPRUSKI

Wyróżnienie: Kacper Leszczyński

11.MOTYL POLSKI ,,WIDYN”

Wyróżnienie: Sebastian Och, Włodzimierz Płucienniczak

12.GOŁĄB CHIŃSKI

Wyróżnienie: Godfryd Kuryło, Dariusz Cierlicki

13.ZAMOJSKIE

Wyróżnienie: Godfryd Kuryło, Sebastian Och, , Jan Jędrzejewski

14.MEWKA STARONIEMIECKA

Wyróżnienie: Godfryd Kuryło, Krzysztof Cierlicki

15.ORLIK POLSKI

Wyróżnienie: Godfryd Kuryło, Leszek Bańkowski

16.DRÓB

Wyróżnienie w drobiu: Leszek Juraszek, Anna Maciejewska

17.KRÓLIKI

Wyróżnienie w królikach: Jan Jędrzejewski, Urszula Wesołkowska

Dużym zainteresowaniem cieszyły się kury cenionego hodowcy Leszka Juraszka oraz prezentowane przez kolegę Jana Jędrzejewskiego króliki, który dzielił się swoją szeroką wiedzą na temat hodowli swoich milusińskich.

Podczas spotkania zwiedzający dyskutowali z hodowcami na tematy hodowli gołębi, drobiu ozdobnego oraz królików.

Hodowcy i zwiedzający korzystali z poczęstunku – dobrze zaopatrzonego bufetu.

Prezes Kujawskiego Związku na zakończenie  kilkugodzinnego pokazu wręczył zwycięzcom i wyróżnionym hodowcom dyplomy.

Wiceprezes PZHGRiDI Godfryd Kuryło podziękował organizatorom i pogratulował hodowcom osiągniętych wyników zapraszając do uczestniczenia w Krajowej Wystawie Młodych Zwierząt w grudniu oraz

 Krajowej  Wystawy w styczniu 2021 roku oraz przygotowania się do uczestnictwa w Europejskiej Wystawy, którą będzie organizował Polski Związek.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom pokazu oraz zwiedzającym za ich zainteresowanie .

Zarząd KZHGRE-POiDI

Opracowanie:

Anna Maciejewska

Włocławek,07.07.2020 r.

Kujawski Związek Hodowców Gołębi Ras Europejskich – Ptactwa Ozdobnego i Drobnego Inwentarza zaprasza wystawców lokalnych oraz kolegów ze związków ościennych i zaprzyjaźnionych na Pokaz Gołębi Młodych, który odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2020 roku w Witoszynie Nowym 31 A („Zaplecze rekreacyjne JUL-JAN”) pod Włocławkiem

Osadzenie gołębi nastąpi w dniu 02.08.br od 7.30 do 8.15.

W ocenie wyboru najlepszych eksponatów będą brali udział wystawcy – wybór wyróżnionych do miejsc 1-5 będzie udziałem sędziego, który wskaże także zwycięzców w danej rasie.

Zgłoszenia proszę przesyłać telefonicznie na numer 608 030 225 – Jerzy Cierlicki lub e-mail jerzy@gastro-bud.pl, natomiast zgłoszenia drobiu ozdobnego do Ryszarda Suskiego – tel: 604 794 630.

Zorganizowana będzie giełda nadwyżek.

Czas trwania pokazu przewidujemy do godziny 12.00, po czym nastąpi poczęstunek w formie „grilla”.

Zapraszamy całe rodziny – przewidziane są różne formy atrakcji m.in. jazda konną bryczką, zabawy sportowe na terenie obiektu itp.

Prezes KZHGRE-POIDI

Jerzy Cierlicki

ZEBRANIE CZŁONKÓW KZHGRE – PO i DI

W dniu 05 lipca b.r. (2020) o godz. 9.00 odbędzie się w Witoszynie Nowym 31 A, zebranie hodowców zrzeszonych w Naszym związku.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Wybór przewodniczącego zebrania

2.Sprawy związkowe.

3.Omówienie hodowli 2020 roku.

4.Przyjęcie nowych członków.

5.Przedstawienie propozycji zorganizowania pokazu gołębi młodych przez macierzysty związek 02 sierpnia b.r adres j.w.

6.Wolne wnioski

7.Zakończenie

ZARZĄD

W dniu 16 lutego b.r. (2020) o godz. 9.00 odbędzie się w Zespole Szkół nr 8, ul.Willowa 8, Włocławek (dzielnica Zawiśle), zebranie hodowców zrzeszonych w Naszym związku.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Wybór przewodniczącego zebrania

2.Sprawozdanie z wystawy związkowej 2019r.

3.Omówienie wystawy związkowej 2019r.

4.Sprawozdanie komisji rewizyjnej

5.Ocena ogólnopolskiej wystawy Poznań 2019 gołębi młodych

6.Przyjęcie nowych członków

7.Odbiór obrączek

8.Składka na 2020 r.

9.Wolne wnioski

10.Zakończenie

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok niech obdarowuje Was pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!

Życzy Zarząd KZHGRE-POIDI