ZEBRANIE CZŁONKÓW KZHGRE – PO i DI

W dniu 05 lipca b.r. (2020) o godz. 9.00 odbędzie się w Witoszynie Nowym 31 A, zebranie hodowców zrzeszonych w Naszym związku.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Wybór przewodniczącego zebrania

2.Sprawy związkowe.

3.Omówienie hodowli 2020 roku.

4.Przyjęcie nowych członków.

5.Przedstawienie propozycji zorganizowania pokazu gołębi młodych przez macierzysty związek 02 sierpnia b.r adres j.w.

6.Wolne wnioski

7.Zakończenie

ZARZĄD