Zarząd

Prezesem KZHGRE-POIDI jest Jerzy Cierlicki, znana postać w środowisku hodowców.

W przeszłości wieloletni prezes włocławskiego związku hodowców gołębi, a także współzałożyciel Klubu Hodowców Gołębi Ras Niemieckich.

Jerzy Cierlicki uprawnienia sędziowskie uzyskał w roku 1995. Był Przewodniczącym Kolegium Sędziów w latach 1997-2001 oraz członkiem Zarządu Głównego w tych samych latach.

Wystawca od 36 lat, z osiągnięciami na wysokim poziomie. Uczestnik wystaw europejskich.

Ryszard Suski jest Wiceprezesem Zarządu do Spraw Organizacyjnych i Współpracy z Zagranicą.

Ryszard Suski to wystawca z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, mający osiągnięcia hodowlane w kraju i za granicą.

Sędzia z wielkim stażem (od 1994 roku), obsługujący także najważniejsze wystawy ogólnopolskie oraz wystawy zagraniczne.

Zawsze otwarty na pomoc potrzebującym w rodzinie hodowlanej .

Odznaczony przez kapituły Odznaczeniami Krajowymi jak i Organizacji Europejskich.

Jan Jędrzejewski jest Wiceprezesem d/s Hodowlanych.

Jan Jędrzejewski to wieloletni działacz związkowy ziemi włocławskiej, a także wieloletni sędzia oceniający na wystawach ogólnopolskich, regionalnych oraz na wystawach zagranicznych.

Bardzo pozytywna i barwna postać naszej społeczności.

Hodowca kilkunastu ras gołębi i królików.

Dariusz Grudziecki jest Wiceprezesem Zarządu – Doradcą do Spraw Organizacyjnych i Prawnych.

Dariusz Grudziecki wniósł bardzo duży wkład na etapie organizacji Stowarzyszenia, w tym na etapie przygotowywania propozycji statutu, a następnie na etapie rejestracji Stowarzyszenia.

Hodowca przepięknych ras gołębi Krymka Polska i Loczek.